31.10.2016 Plan Połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o planowanym połączeniu Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service tj. Spółki Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółką przejmująca) ze Spółką Work Service Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana). W związku z powyższym w załączeniu przedkładamy plan połączenia ww. spółek.


POBIERZ: Plan Połączenia Spółek z Grupy Kapitałowej Work Service