Finance Care Sp z o.o.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP: 897 15 53 993
KRS nr 000095926

Kapitał zakładowy: 4 493 500,00 zł

Skontaktuj się z nami.

*pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych w serwisie www.financecare.pl jest Finance Care Sp. z o.o. oraz Spółki z grupy kapitałowej Work Service.

Dowiedz się więcej


Administratorem Danych Osobowych
jest Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000095926) oraz spółki zależne i powiązane z Work Service S.A. tj.: Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000083941); Industry Personnel Services Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000184457); Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000395638); Sellpro Sp. o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS:0000103234); Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Murckowska 14 (KRS: 0000216937); Work Service International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000261009). WS Support Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66 (KRS: 0000145240) Support and Care Sp. z o.o., ul. Grzybowska 3 lok U6, 00-132 Warszawa (KRS: 0000402579); Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o., ul. Murckowska 14, 40-265 Katowice (KRS: 0000348458);

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: IOD@financecare.pl, Finance Care Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

Dane osobowe będą przetwarzane:

na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie,

Czas przechowywania danych: przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi albo do momentu odwołania wyrażonej zgody.

Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych; masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania RODO; w odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby odpowiadające za nadzór IT, osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków, skarg i reklamacji w tym prawnicy.